Sunday, December 11, 2005

Sino si Art Bell?

Mahigit limang taon nang kumakalat sa Web/Internet ang "racist" na kumentaryo tungkol sa ating mga Pilipino. Ito daw ay sinulat ni Art Bell -Kano sa isang istasyon ng radyo sa Nevada.

Siyempre nagalit tayo, pinagmumura at pinagbantaan (at iba pa) si Art Bell.

Ang problema, "hoax" (hindi totoo) ito.

Kaya dapat nating ituwid ang pagkakamali, lalo na tayong nagkalat ng pagkakamali.

Bisitahin ang sumusunod na URL para sa ditalya :

http://web.archive.org/web/20020601130018/artbell.com/filipino.html

No comments :